Afspraak en intake

De massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Bij Time2Relax vinden we hygiëne erg belangrijk. Van onze cliënten verwachten wij hetzelfde. Time2Relax behoudt zich het recht een afspraak te annuleren of af te breken als er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie.

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Time2Relax helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling voor 50% in rekening te brengen.

Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling houden we een intakegesprek met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.

In bepaalde gevallen wordt cliënt aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.

We kunnen te allen tijde beslissen de massage niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.

Tarieven en betaling

De tarieven van de massages staan vermeld op de website.

De betaling wordt na afloop van de massage via een betaalverzoek of contant voldaan.

Cadeaubonnen

Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

De cadeaubon is onbeperkt geldig.

Bij twijfel over de echtheid van een in te leveren cadeaubon behoudt Time2Relax zich het recht voor deze als betaalmiddel te weigeren.

Aansprakelijkheid

De cliënt maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van onze diensten. Time2Relax kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.

Klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

Time2Relax streeft ernaar om de massage en het contact met de cliënt zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling of de bejegening van de cliënt dan is het goed om dat kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail. Time2Relax zal de klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Time2Relax te allen tijde worden gewijzigd.

Chat openen
1
Hallo, leuk dat je mijn site bezoekt! Wat kan ik voor je doen?